GROC / Recursos

Recursos

Bibliografia

Llista actualitzada dels opistobranquis de les costes catalanes (2007)

Spira_2_3_5_11.jpg

Se presenta una llista taxonòmica de les espècies d'opistobranquis registrades fins l'any 2007 en aigües litorals o de profunditat de les costes catalanes (NE Península Ibèrica).