GROC / Zona Marina

Guia

Zona Marítima

Zona actual: Mediterranean Sea

Selecciona la zona marina

Pots canviar de zona marina utilitzant:

  • Menú. Hi ha un selector desplegable en el menú del capdamunt d'aquesta pàgina.
  • Mapa. Situa't en un punt proper a la línia de costa i clica: a sota del mapa t'apareixerà el nom de la zona marina i la podràs seleccionar.

La zona marina seleccionada farà canviar la informació mostrada respecte a:

  • Guia. Apareixeran només les espècies d'aquesta zona marina.
  • Abundància. L'abundància de les espècies fa referència a aquesta zona marina.