GROC / Notícies / Primera cita de "Tritoniopsis cincta" a Catalunya

Notícies

Notícia seleccionada

Primera cita de "Tritoniopsis cincta" a Catalunya

01/06/2020

El passat 30 de maig Anja Mares va observar i fotografiar un individu del nudibranqui "Tritoniopsis cincta" al punt d’immersió conegut com Cala el Bofill a Cadaqués. 

Aquesta espècie ja havia estat observada a França (Banyuls sur mer, Provot-Fol, 1937), a Espanya (Cabo de Palos, Templado et al., 1988; Donostia, Cerviño Pousada,  2016) i a Italia (Golf de Napols, Schmekel & Portmann, 1982; Sardenya, Trainito et al., 2019) però no encara a Catalunya fent que aquesta observació sigui la primera cita de l’espècie a les nostres costes.

La troballa es va realitzar a uns 14 metres de fondària sobre algues, l’exemplar feia uns 5mm de longitud cosa que fa pensar que es podria tractar d’un juvenil. Es molt similar a Tritonia nilsodhneri pel color blanquinós del cos però en el cas de Tritoniopsis cincta trobem també present el color groc en les puntes dels apèndix del mantell així com tota la vora del mantell i les puntes de les baines rinofòriques.

M0041293.jpg              M0041412_1.jpg

Tritonia nilsodhneri                                                                    Tritoniopsis cincta 

Bibliografia citada:

Cerviño   Pousada,   J.M.   In   Pontes,   M.,   Ballesteros, M.  &  Madrenas, E. (2012-2019) “Tritoniopsis    cincta”    in    OPK Opistobranquis,    published    01/11/2016, accessed 01/06/2020. 

Pruvot-Fol, A. 1937. Etude des opisthobranches des côtes Nord de la Méditerranée provenant en majeure partie de Banyuls avec adjonction d’échantillon récoltés à Villefranche ainsi que dans quelques autres localités. Archives du Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris (6) 14: 35-74.

Trainito, E., Doneddu, M., & Furfaro, G. Tritoniopsis cincta (Pruvot-Fol, 1937)(Gastropoda, Nudibranchia): first record for the Sardinian sea (Italy) and new additional notes on its distribution and diet.

Cattaneo-Vietti, R., R. Chemello, and R. Giannuzzi-Savelli. 1990. Atlante dei nudibranchi del Mediterraneo. La Conchiglia, Rome 264 pp, 14 pls. (104 clr. ill), line drawings

Templado, J., A. A. Luque, and D. Moreno. 1988. Nuevas aportaciones al conocimiento de los opistobranquios del sureste español. Iberus 8 (1): 15-23.

← índex