GROC / Notícies / Canvis taxonòmics en la família Flabellinidae

Notícies

Notícia seleccionada

Canvis taxonòmics en la família Flabellinidae

29/12/2017

Dos treballs moleculars i morfològics recents proposen variacions en les afiliacions taxonòmiques de diverses espècies de nudibranquis eolidacis de la família Flabellinidae. 

Furfaro et al. (2018)

Furfaro et al. (2018) inclou en la seva filogènia les espècies mediterrànies, comuns a les costes catalanes: Flabellina affinis, F. baetica, F. ischitana, F. lineata, F. pedata, Calmella cavolini, Piseinotecus gabinieri, P. gaditanus, entre d'altres. El gènere Flabellina es manté intacte, però les espècies dels gèneres Calmella i Piseinotecus es sinonimitzen amb Flabellina, de manera que es creen les noves combinacions Flabellina gaditana (per P. gaditanus i F. confusa), F. gabinieri (per P. gabinieri) i F. cavolini (per C. cavolini). A part de les seves variacions moleculars una ràdula triseriada (amb fileres de tres dents) es proposa com a caràcter unificador del gènere. A més, s'indica F. ischitana de l'atlàntic com una espècie críptica o amb poca variació morfològica i cromàtica de les poblacions de la mediterrània, per la qual cosa es proposa revaluar la descripció morfològica de l'espècie incloent exemplars amb un major rang de distribució. També s'obtenen dades preliminars de la variació molecular de F. babai, però la seva afiliació no acaba resolta.

Calmella_cavolini___Nando_Darder_1.jpg Flabellina_lineata___Nando_Darder_1.jpg

Calmella cavolini (esquerra) queda igual i Flabellina lineata passa a ser Fjordia lineata (dreta)

Korshunova et al. (2018)

Un escàs mes després d'aquestes troballes, Korshunova et al. (2018) reanalitzen aquestes espècies i inclouen més tàxons en una major àrea de distribució. Conclouen a dividir la família Flabellinidae en diversos clades compostos per noves famílies i famílies recuperades que havien estat sinonimitzades. Aquesta anàlisi exhaustiva es pot resumir en els següents canvis taxonòmics referents a les espècies presents a les nostres costes:

 • Flabellina baetica passa a pertànyer a Baenopsis baetica
 • Calmella cavolini es manté, rebutjant així l'article de Furfaro et al. (2018)
 • Piseinotecus gaditanus passa a ser Calmella gaditana 
 • Piseinotecus gabinierei passa a ser Parablabellina gabinierei
 • Flabellina pedata es transfereix a Edmunsella pedata
 • Flabellina lineata passa a ser Fjordia lineata
 • Flabellina babai passa a ser Luisiella babai
 • Flabellina. ischitana passa a ser Paraflabellina ischitana
 • Flabellina affinis es la única espècie manté intacta dins del gènere

Piseinotecus_gabinierei___Antoni_Lopez_Arenas_1.jpg Flabellina_babai___Miquel_Codina_01.jpg

Flabellina_affinis___Antoni_Lopez_Arenas_02_1.jpg Flabellina_pedata___Guillem_Mas_01.jpg

Reflexions

Tots dos estudis exemplifiquen de manera clara com un mostreig taxonòmic parcial comporta a variacions en les conclusions sistemàtiques que s'obtenen. Cal incloure espècies i exemplars de diverses regions del món per poder obtenir conclusions clares i poder així assignar taxonòmicament les espècies d'estudi. Un altre problema afegit a aquests estudis és la manca de resolució filogenètica que podem obtenir seqüenciant únicament uns pocs gens, tres en el cas del primer estudi i quatre en el segon.

En altres paraules, amb poca informació molecular o genètica, les conclusions de l'estudi poden no ser tan fiables. Si a això afegim un estudi parcial que no inclou espècies i gèneres d'altres regions és possible que les conclusions de l'estudi siguin transitòries fins que un altre estudi analitzi espècies addicionals. A més, cal destacar que les espècies, els gèneres i altres categories taxonòmiques no deixen de ser construccions artificials de l'ésser humà que tenen com a objectiu classificar la fauna existent. Per tant, el límit a relacionar una espècie a un gènere o a un altre ha de sempre anar acompanyat d'una argumentació morfològica i anatòmica, i no únicament genètica.

Des del GROC proposem utilitzar els recents descobriments de Korshunova et al. (2018) com a vàlids, per ser l'estudi més recent amb un major nombre d'espècies i gens analitzats. No obstant això, ens mantindrem a l'espera d'estudis precedents per afermar els nous tàxons proposats. Tots els canvis estan ja incorporats a la web del GROC!

Referències

 • Furfaro, G., Salvi, D., Mancini, E., & Mariottini, P. (2018). A multilocus view on Mediterranean aeolid nudibranchs (Mollusca): Systematics and cryptic diversity of Flabellinidae and Piseinotecidae. Molecular Phylogenetics and Evolution118, 13-22.
 • Korshunova, T., Martynov, A., Bakken, T., Evertsen, J., Fletcher, K., Mudianta, I. W., Saito, H., Lundin, K., Schrödl, M., & Picton, B. (2018). Polyphyly of the traditional family Flabellinidae affects a major group of Nudibranchia: aeolidacean taxonomic reassessment with descriptions of several new families, genera, and species (Mollusca, Gastropoda). ZooKeys717, 1-139.
← índex